Termeni si conditii

Termeni si conditii de utilizare a serviciilor site-ului www.twm.theweddinghouse.ro

[kswr_lineseparator ls_height=”1″ ls_alignement=”left” ls_width=”10%” ls_margins=”margin-top:10px;margin-bottom:10px;margin-left:0px;margin-right:0px;”]

Orice accesare sau vizitare a site-ului www.twm.theweddinghouse.ro, denumit “Site”, ori utilizarea Serviciilor oferite prin intermediul acestui Site implică acceptarea Termenilor și condițiilor expuse în cele ce urmează, în afară de cazul în care pentru Conținutul respectiv există condiții de folosire distinct formulate  sau  dispuneți de un alt acord de utilizare valid încheiat. În cazul în care nu sunteți de acord cu Termenii și Condițiile expuse în prezentul Document, vă rugăm să nu utilizați acest Site.

Acest site este operat de societatea The Wedding House – S.C. Something Borrowed S.R.L., are sediul in Str. Soldanului nr 11 bloc 168 scara 1 etaj 2 ap 8 sector 4, Bucuresti, România,   inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/3243/21.03.2012, identificata cu  CIF RO29948190, e-mail     alina@theweddinghouse.ro care este si organizatorul evenimentului “The wedding Market, Editia a V-a,  05 mai 2019”, denumită în cele ce urmeaza  “Organizatorul Evenimentului”.

Accesul la Serviciile din site va fi permis numai în urma acceptării condițiilor de utilizare stabilite prin prezentul Document și a condițiilor prevăzute în documentele ce il completeaza:

  • Regulamentul si conditiile de participare la evenimentul “THE WEDDING MARKET”
  • Protectia datelor cu caracter personal
  • Politica de utilizare a cookie-urilor

DEFINITII. SCOP

[kswr_lineseparator ls_height=”1″ ls_alignement=”left” ls_width=”10%” ls_margins=”margin-top:10px;margin-bottom:10px;margin-left:0px;margin-right:0px;”]

1.Prezentul document conține termenii și condițiile de utilizare pentru Site.

2.Următorii termeni folosiți cu majuscule vor avea înţelesurile de mai jos, cu excepția cazului în care se prevede expres altfel:

Client – Persoana care a completat Formularul de Inscriere accesibil pe Site, a fost acceptat si a semnat un Contract cu Organizatorul Evenimentului in scopul participarii la Eveniment;
Conținut:
– orice informație aflată pe Site sau disponibilă în Serviciu care poate fi vizitată, vizualizată sau accesată de Utilizator/Client prin intermediul unui echipament electronic;
– conținutul oricărei comunicări trimise Utilizatorilor/Clienților de către Organizatorul Evenimentului prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;
– informații legate de Serviciile și/sau prețurile practicate de Organizatorul Evenimentului într-o anumită perioadă;
– date referitoare la Organizatorul Evenimentului sau alte date ale acesteia.

Contract – reprezintă “Adeziune – Contract de participare” la Eveniment incheiat cu Organizatorul Evenimentului in conditiile Regulamentului si conditiilor de participare la Eveniment;

Eveniment – evenimentul “The wedding Market, Editia a V-a, 5 mai 2019”
Document – prezentele Termeni și Condiții;

Serviciu:
– inchirierea de spatii alocate pentru Eveniment;
– servicii de promovare pe Site si /sau pe pagina de Facebook a Evenimentului
– promovare in The Wedding Market Newspaper;
– expunere portofoliu in Wedding Library.
– serviciul de comerț electronic desfășurat exclusiv pe secțiunile public disponibile ale Site-ului,  în sensul acordării posibilității Utilizatorilor de a Contracta Servicii folosind mijloace exclusiv electronice, inclunzând și alte mijloace de comunicare la distanță (telefonic).

Formular de Inscriere – formularul de inscriere la Eveniment in calitate de expozant disponibil pe Site.

Site – domeniul www.twm.theweddinghouse.ro și subdomeniile acestuia.

Utilizator – Persoana fizică care are sau obtine acces la Conținut, prin orice mijloc de comunicare electronic, care doar viziteaza Site-ul si este interest de produsele si serviciile promovate pe Site, sau care transmite intentia de a participa la Eveniment si completeaza Formularul de Inscriere accesibil pe Site dar nu devine Client.

DISPOZIȚII GENERALE

[kswr_lineseparator ls_height=”1″ ls_alignement=”left” ls_width=”10%” ls_margins=”margin-top:10px;margin-bottom:10px;margin-left:0px;margin-right:0px;”]

Organizatorul Evenimentului poate modifica în orice moment acest Document pentru a reflecta modificari ale legislației, ale politicilor interne sau ale tehnologiei folosite. Orice modificări aduse Documentului vor intra în vigoare de la data postarii pe Site.

Organizatorul Evenimentului va depune eforturile tehnice pentru asigurarea funcționării în bune condiții a Site-ului. În cazul în care vor exista întreruperi în funcționare sau imposibilități de accesare de către Utilizatori/ Clienți pe o perioada determinată de timp Organizatorul Evenimentului nu va fi răspunzător față de nicio persoană pentru nicio daună sau pentru pierderi suferite, rezultate direct sau indirect ca urmare a folosirii necorespunzătoare a Servicului furnizat, a nefuncționării Serviciului din motive de ordin tehnic și/sau din acțiunea unor terți.

Organizatorul Evenimentului va depune diligențele necesare pentru realizarea scopului Site-ului și nu are nicio responsabilitate cu privire la Conținutul postat de Utilizatori în cadrul Serviciilor.

Organizatorul Evenimentului nu își asumă nicio responsabilitate și nu va fi răspunzător pentru nicio daună sau viruși care ar putea sa vă afecteze computerul sau alte echipamente electronice în urma accesarii sau utilizarii acestui Site sau descărcării oricărui material, informații, text, imagini video sau audio de pe site.

Accesarea acestui Site se realizează pe riscul propriu al utilizatorului, Organizatorul Evenimentului nefiind în niciun fel răspunzătoar pentru orice prejudicii directe sau indirecte determinate de accesarea Site-ului sau ca urmare a efectuării/finalizării Formularului de Inscriere la Eveniment sau oricărei utilizări a datelor şi informațiilor de pe acest Site.

REGULI DE UTILIZARE A SITEULUI

[kswr_lineseparator ls_height=”1″ ls_alignement=”left” ls_width=”10%” ls_margins=”margin-top:10px;margin-bottom:10px;margin-left:0px;margin-right:0px;”]

Este interzisă utilizarea Site-ului pentru promovarea a altor bunuri sau servicii decât cele prezentate de către Client in cadrul Contractului si/sau care incalca drepturile de autor ale unor terte persoane.

Este interzis să folosiți Site-ul pentru a afișa sau transmite orice fel de material ce are un caracter ilegal, abuziv, licențios, calomniator, vulgar, instigator, amenințător, pornografic sau profanator, sau orice alt material care poate constitui sau încuraja un comportament ce va putea da naștere unei infracțiuni sau care are putea conduce la atragerea răspunderii civile ori ar reprezenta o încălcare a unor alte prevederi legale.

Este interzisă accesarea Site-ului sau utilizarea Serviciilor într-un mod de natura a avaria, dezactiva, supraîncărca sau deteriora vreun server sau rețele conetate la vreun server sau care ar putea influența utilizarea Serviciilor de către orice alt Utilizator/Client.

Este interzisă orice ștergere, adăugare, inserare, modificare a unor informații aflate pe Site, precum și orice încercare de a obține acces neautorizat la Site, la sisteme sau rețele de computere conectate sau la orice alte Servicii prin fraudare, decodificare de parole sau prin orice alte mijloace, inclusiv prin exploatarea unui mijloc pus la dispoziție în mod neintenționat de către Organizatorul Evenimentului. Orice încălcare a dispozițiilor din prezenta secțiune, poate conduce la blocare permanentă sau temporară a accesului la Site și la obligarea autorului acesteia la plata despăgubirilor pentru prejudiciul cauzat.

Administratorul Site-ului își rezervă dreptul de a dezvălui oricând orice informații a căror dezvăluire este necesară pentru a respecta orice lege, reglementare, procedură judiciară sau solicitare a organelor statului.

PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI INDUSTRIALĂ

[kswr_lineseparator ls_height=”1″ ls_alignement=”left” ls_width=”10%” ls_margins=”margin-top:10px;margin-bottom:10px;margin-left:0px;margin-right:0px;”]

Conținutul Site-ului, astfel cum este definit în preambul, incluzând fără limitare toate textele și imaginile statice, imagini dinamice și/sau conținut multimedia, butoanele, simboluri comerciale, mărcile și/desenele sau modelele comerciale sunt proprietatea exclusivă a Organizatorul Evenimentului, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare și/sau publicare).

Utilizatorii/Clienții pot folosi Conținutul Site-ului exclusiv în scop informativ, necomercial sau personal, fiindu-le interzisă copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, vânzarea, distribuția parțială, integral sau modificată a conținutului acestui Site în alte scopuri, decât dacă se permite acest lucru prin excepții de la legile aplicabile privind dreptul de autor sau prin acordurile exprese din partea Organizatorul Evenimentului.

În măsura în care doriți să utilizați, să preluați, să copiați ori să distribuiți o parte din Conținut, vă rugăm să ne transmiteți un mesaj pe pagina de Contact în care să precizați Conținutul pe care doriți să îl utilizați, modalitatea efectivă în care intenționați să îl utilizați și scopul avut în vedere, acestea reprezentând “Condițiile” acordului de utilizare. În lipsa unui acord scris prealabil din partea Operatorului, orice distribuire, comunicare, copiere, expunere, reproducere, publicare, acordare de licență de folosire, creare de opere derivate, transferare sau vânzare a Conținutului va fi considerată o încălcarea a Termenilor și Condițiilor, precum și a drepturilor de care beneficiază titularii drepturilor de proprietate intelectuală asupra Conținutului.

INFORMAȚIILE PREZENTATE PE SITE IN SECTIUNEA PROMOVARE PRODUSE SI SERVICII

[kswr_lineseparator ls_height=”1″ ls_alignement=”left” ls_width=”10%” ls_margins=”margin-top:10px;margin-bottom:10px;margin-left:0px;margin-right:0px;”]

Toate elementele folosite pentru descrierea produselor si serviciilor promovate pe Site la solicitarea Clientului (cum ar fi, dar nu limitat la, imagini statice ori dinamice, text descriptiv, prezentări grafice ori video) nu reprezintă o obligaţie contractuală din partea Clientului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare şi informare. Din acest motiv, vă recomantăm Utilizatorului sa contacteze direct Clientul.

INREGISTRARE CA EXPOZANT

[kswr_lineseparator ls_height=”1″ ls_alignement=”left” ls_width=”10%” ls_margins=”margin-top:10px;margin-bottom:10px;margin-left:0px;margin-right:0px;”]

Accesul pe Site în vederea inregistrarii ca expozant, prin completarea Formularului de Inregistrare on-line, îi este permis oricărui Utilizator care acţionează cu un scop legitim şi care are intenţia de a se inregistra ca expozant cu unul sau mai multe produse si sau servicii, cu respectarea prezentului Document.

Organizatorul Evenimentului îşi rezervă dreptul de a evalua solicitarea de inregistrare conform conditiilor si criteriilor cuprinse in Regulamentul si Conditiile de Participare ce se regasesc pe Site.

CONFIDENŢIALITATEA ŞI PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

[kswr_lineseparator ls_height=”1″ ls_alignement=”left” ls_width=”10%” ls_margins=”margin-top:10px;margin-bottom:10px;margin-left:0px;margin-right:0px;”]

Organizatorul Evenimentului va asigura confidențialitatea tuturor datelor furnizate în scopul inregistrarii ca expozant.

Pentru informații detaliate referitoare la politica privind protecţia datelor cu caracter personal, vă rugăm să accesaţi secţiunea “Politica de confidentialitate”.

Politica de cookie-uri servește exclusiv pentru buna funcționare a Site-ului, acest instrument fiind folosit în conformitate cu dispozițiile legale. Pentru informaţii detaliate privind politica de cookies, vă rugăm să accesaţi secţiunea „Politica de Cookies”.

PROMOVAREA EVENIMENTELOR

[kswr_lineseparator ls_height=”1″ ls_alignement=”left” ls_width=”10%” ls_margins=”margin-top:10px;margin-bottom:10px;margin-left:0px;margin-right:0px;”]

Pentru promovarea evenimentelor Organizatorul Evenimentului poate trimite comunicari prin e-mail la adresele comunicate de catre Utilizator/Client.

Utilizatorul/Clientul/Membrul are dreptul de a renunța oricând la opțiunea exprimată inițial astfel:

(i) Folosind legatura special destinata din cadrul oricaror alerte primite;

(ii) Prin modificarea acceptului sau de a primi alerte;

(iii) Prin contactarea Organizatorul Evenimentului, conform cu informațiile de contact existente în Site.

RĂSPUNDERE

[kswr_lineseparator ls_height=”1″ ls_alignement=”left” ls_width=”10%” ls_margins=”margin-top:10px;margin-bottom:10px;margin-left:0px;margin-right:0px;”]

Organizatorul Evenimentului nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Clientul sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Organizatorul Evenimentului a oricărei din obligațiile sale conform Contractului și pentru daune care ar putea rezulta din promovarea produselor si serviciilor Clientului.

Utilizatorul/Clientul isi asuma obligatia de a nu prejudicia in niciun mod si in nicio masura drepturile de autor sau orice alt drept pe care o terta persoana le-ar putea invoca in legatura cu materialele si informatiile transmise in orice mod catre Site prin transmiterea Formularul de Inscriere si/sau Contract.

Utilizatorul/Clientul care transmite si/sau solicita servicii de promovare de informatii ori materiale inteleg si accepta ca incalcarea in orice mod a acestei obligatii atrage raspunderea exclusiva a acestuia si nu poate angaja in niciun mod raspunderea Organizatorul Evenimentului.

SESIZĂRI / RECLAMAŢII

[kswr_lineseparator ls_height=”1″ ls_alignement=”left” ls_width=”10%” ls_margins=”margin-top:10px;margin-bottom:10px;margin-left:0px;margin-right:0px;”]

Pentru sesizări sau reclamații legate de prezentul Document Utilizatorul/Clientul are la dispoziție formularul de contact din cadrul Site-ului. Sesizările vor fi analizate într-un termen rezonabil de la primirea lor, urmând ca de îndată după soluţionarea lor să îi fie comunicat Utilizatorului/Clientului un răspuns.

LEGISLAȚIA APLICABILĂ

[kswr_lineseparator ls_height=”1″ ls_alignement=”left” ls_width=”10%” ls_margins=”margin-top:10px;margin-bottom:10px;margin-left:0px;margin-right:0px;”]

Prezentul Document este guvernat de legea română în vigoare.

În cazul unor eventuale dispute cu privire la acest Document, se va încerca mai întâi soluționarea acestora pe cale amiabilă, iar dacă rezolvarea pe cale amiabilă nu va fi posibilă, disputa va fi soluționată de către instanțele judecătorești competente din România.